Search results

  1. T

    Opener Dynamic AE Project Collection - Google Drive

    Bài này mình xin tổng hợp tất cả các Project AE dạng Opener Dynamic dành cho các bác làm Intro/ Giới thiệu thì hết ý. Opener Dynamic – After Effects Project (Motion Array) https://d1f2m3p6x2t7p9.cloudfront.net/preview-215306l37LIyS5T.mp4 AFTER EFFECTS CS5.5+ | 3840X2160 (4K) | NO PLUG-INS |...